Nábor nových členů

Nabízíme:

  • nové příjemné prostory v centru města
  • zkvalitnění pohybové, hudební a herecké výchovy
  • pořádání soustředění v rámci ČR a příměstských táborů v letním období
  • divadelní workshopy
  • možnost individuální přípravy k talentovým zkouškám na SŠ či VŠ s uměleckým zaměřením
  • realizace inscenací v brněnských divadlech (HaDivadlo, CED sklepní scéna HUSA NA PROVÁZKU, klub Šelepka, Barka, Divadlo Za Hradbami, Buranteatr aj.)
  • baletní workshopy a soustředění

Uvítáme zájemce o divadlo ve věku 8-18 let!

Těšíme se na Vás!

Monika Tesařová, vedoucí DeDiTheatre

Kontakt:

tel.: +420 723 305 074

e-mail: monikatesarova@email.cz

www: www.deditheatre.cz