O divadle

Dětské divadlo Theatre

Skupina dětských a mladých talentů, kteří mají rádi umění – především divadlo, kterému se ve svém volném čase intenzivně věnují a hodlají se touto cestou vydat i ve své budoucí životní dráze. Mnozí z nich již mají zkušenosti například ze školních ale i jiných dramatických kroužků či profesionálních projektů.

Dětské divadlo Theatre zahájilo svoji činnost z iniciativy vedoucí souboru pí. Moniky Tesařové a uměleckého vedoucího p. MgA. Lukáše Palečka v září 2013. V současné době má soubor silnou základnu především starších dětí (ve věku 11-18 let), dále se snaží vytvořit i nové skupiny orientované na mladší i starší školní děti, ale rovněž děti zdravotně znevýhodněné.

Naším cílem je přiblížit se profesionální divadelní scéně, mít stálý soubor dětí, které na sobě kontinuálně pracují a cíleně připravují divadelní inscenace co nejvyšší možné umělecké kvality. Divadlo nechce být jen dramatickým kroužkem, ale za hlavní cíl svojí činnosti si klade (s využitím postupů dramatické výchovy) vytvořit kvalitní líheň mladých divadelních talentů. Děti jsou do souboru pečlivě vybírány na pravidelných konkurzech (aktuální termíny konkurzů jsou zveřejněny na našich stránkách, případně je ráda sdělí vedoucí souboru pí. Monika Tesařová na tel.: +420 723 305 074, popřípadě e-mailu: monikatesarova@email.cz)

Výchova dětí je pro nás prioritou, děti jsou u nás kolektivními hereckými cvičeními a skupinovými hrami připravovány řešit konkrétní situace z reálného života, zbavují se trémy, osvojují si veřejné vystupování, základní herecké techniky, správné používání dechu, techniku jevištní mluvy, posilují koncentraci, paměť, dochází k rozvoji jejich pohybových a rytmických schopností a přijímají za své primární divadelní a kulturní návyky, seznamují se se základní divadelní technikou (se kterou dále přicházejí do kontaktu v běžné praxi během divadelních inscenací), s jejím fungováním a správným používáním, což rovněž umocňuje výslednou estetickou úroveň našich jednotlivých inscenací. Ke každému dítěti přistupujeme jako k individualitě, je snahou využít jejich osobitý potenciál a rozvíjet schopnosti a předpoklady dle přirozených dispozic. Děti jsou vychovávány jak v oblasti herecké, tak pohybové a hudební. Systematicky se věnujeme výchově dětí a přípravě nejen na budoucí život, ale rovněž na individuální přípravě na přijímací a talentové zkoušky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Samozřejmostí je pořádání pravidelného letního a podzimního soustředění, letních i jarních příměstských táborů, sportovních dní a mnohých dalších aktivit.

Věříme, že se díky velmi zodpovědné, pečlivé a intenzivní práci všech lektorů budou moci členové Dětského divadla Theatre posunout zase o krok dále v jejich cestě za poznáním světa umění a především divadla, které tolik milují a díky němuž poznávají nejen nové přátele, ale především – sebe sami.